12. Giai đoạn từ ý tưởng đến thực thi

Trong hành trình khởi nghiệp, có một giai đoạn rất thử thách. Đa số thất bại từ giai đoạn này.

Đó là khoảng thời gian chờ đợi những phản hồi tích cực đầu tiên từ khi bạn có ý tưởng cho đến khi ra mắt sản phẩm / dịch vụ.

Khi thiếu đi phản hồi tích cực, bạn rất dễ rơi vào chán nán và từ bỏ. Bạn cần nhận thức rõ những gì mình đang trải qua để bền chí tiếp tục.

Hãy cùng xem MJ DeMarco hướng dẫn:

Đọc sách Sứ mệnh khởi nghiệp của tác giả MJ DeMarco.

Thực hành:

Xem lại lý do vì sao bạn bỏ cuộc? Có phải do thiếu đi những phản hồi tích cực?Các khóa học của tôi