6. Nguyên tắc quá trình


Có một từ mở khóa bí mật đến thành công của bạn và mọi thứ tuyệt vời trong cuộc sống mà bạn muốn.

Trước hết bạn cần hiểu mọi thứ trong cuộc sống đều có cái giá của nó. Cho dù đó là một cơ thể khỏe mạnh, phát triển một doanh nghiệp hay trở thành triệu phú. Không có con đường tắt nào có thể thay thế được sự nỗ lực của bạn. Và đó là điều quan trọng thứ nhất: chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với thực tế khó khăn, không có lối tắt nào.

Bạn phải sẵn sàng nỗ lực khắc phục khó khăn, bạn sẽ phải đối diện với sợ hãi là nghi ngờ thường trực. Nếu bạn sẵn sàng bạn sẽ không phải thất vọng.

Điểm thứ hai là hành động. Nghe có vẻ hay nhưng đa số hành động không đúng. Chúng tôi gọi nó là hành động giả tạo. Đó là bận rộn làm những việc không quan trọng, những việc không tạo ra thay đổi thực sự mà chỉ tạo ra ảo tưởng giả tạo tạm thời nhưng không hiệu quả.

Hành động giả tạo khi bạn không thực hành quá trình thay đổi. Hành động thực sự là khi bạn thực thi quá trình thay đổi. Đó là một loạt những hành động tập trung và lặp đi lặp lại.

Hãy tưởng tượng một cái thang. Bức tường chính là trở ngại mà bạn cần khắc phục. Chỉ có cái thang mới giúp bạn bước qua được. Hành động chỉ là một nấc của cái thang, và một nấc thì không thể giúp bạn bước qua bức tường đó được. Cái thang chính là quá trình. Quá trình cần rất nhiều nấc để vượt qua trở ngại.

Bức tường càng cao bạn càng cần nhiều nấc. Điều này dẫn đến điều quan trọng nhất của quá trình: đó là bản lề của cái thang. Nó giữ cho các nấc kết lại với nhau, tạo thành phong cách sống của bạn. Bản lề chính là phong cách sống của bạn, nó thực thi quá trình. Khi đó quá trình trở thành thói quen, một phần của bạn.

Lý do thừa cân là do thói quen ăn uống và tập thể dục từ phong cách sống của bạn, nghèo đói vì thói quen xài tiền, học hành kém cũng vì thói quen học tập và giải trí.

Bí mật để chiến thắng nằm ở phong cách sống, thói quen và kỷ luật hành động và sự chuẩn bị sẵn sàng.

Thay đổi phong cách sống, bạn sẽ thay đổi cuộc đời.

Bài học Content
0% Hoàn thành 0/1 Steps


Các khóa học của tôi