Bài 6.3.4 – Nguyên tắc nhu cầu (tt)

Nếu bạn cần tìm ý tưởng kinh doanh, bạn không nên quan tâm đến sáng tạo hay cải thiện nhưng tập trung vào lắng nghe nhu cầu của thị trường. Đừng tranh cãi với nó. Khi nhu cầu của thị trường lên tiếng, hãy lắng nghe. Và quyết định xem bạn có thể đáp ứng được nhu cầu đó hay không. Đa số nhu cầu của thị trường có thể đáp ứng được mà không cần phải có quá nhiều vốn.

Sách kèm khóa học: Sứ mệnh khởi nghiệp

Quà tặng đặc biệt dành cho thành viên của chivuhoc.com

2 tiếng quay dựng miễn phí tại unscripted studio, chi tiết xem tại đây:

Quay phim bài giảng video online, khóa học đào tạo trực tuyến elearning