Jim Collins – Từ tốt đến vĩ đại

Tình trạng Chưa đăng ký Chi phí Miễn phí tặng kèm sách Bắt đầu học ngay Đăng ký khóa học Sự vĩ đại không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên mà là do chủ ý lựa chọn và kỷ luật. – Jim Collins Khóa học miễn phí do Jim Collins trực tiếp hướng … Đọc tiếp Jim Collins – Từ tốt đến vĩ đại