Jim Collins – Từ tốt đến vĩ đại

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí tặng kèm sách
Bắt đầu học ngay

Sự vĩ đại không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên mà là do chủ ý lựa chọn và kỷ luật. – Jim Collins

Khóa học miễn phí do Jim Collins trực tiếp hướng dẫn các nguyên tắc xây dựng doanh nghiệp vĩ đại đã được Việt hóa 100%.

Khóa học miễn phí tặng kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp