CHIẾN LƯỢC KHỞI NGHIỆP

Có niềm tin đúng đắn và quyết tâm cũng không có gì đảm bảo bạn sẽ thành công. Để gia tăng xác suất khởi nghiệp thành công bạn cần chiến lược đúng đắn. Xem thêm.

Khóa học kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp