MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP UNSCRIPTED (TUNEF)

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nếu những doanh nhân thành công có điểm chung nào thì đó chính là mô hình này. Mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED chỉ ra các bước cần thiết từ phát triển bản thân đến quá trình thực thi để đạt được cuộc sống tự do.

Có thể khái quát theo từng bước như sau:

  1. Sự kiện đổi đời.
  2. Thay đổi niềm tin, thiên kiến sai lệch.
  3. Mục đích và ý nghĩa.
  4. Chiến lược khởi nghiệp.
  5. Chiến lược thực thi.
  6. 4 kỷ luật.
  7. Kết quả: cuộc sống tự do theo ý bạn muốn.

Nhận thức rõ mô hình này sẽ giúp bạn có được nhận thức rõ ràng về định hướng, cách thức, chiến lược cần thiết để giúp gia tăng khả năng khởi nghiệp thành công.

Cho dù bạn đang trong hoàn cảnh nào, bạn cũng có thể dùng mô hình này để bắt đầu, để phân tích đối thủ, để phân tích đánh giá thất bại và định hình tương lai của bản thân.

Để hiểu rõ hơn về mô hình này, chúng ta sẽ cùng xem điều gì xảy ra khi thiếu đi nhận thức về từng phần của nó:

THIẾU NIỀM TIN ĐÚNG ĐẮN.

Kết quả:

Bạn có ý tưởng và khả năng để khởi nghiệp thành công nhưng kẻ thù tệ nhất chính là suy nghĩ của bạn. Nó dễ dàng nhanh chóng bẻ gãy bạn bằng những niềm tin sai lầm, thiên kiến lệch lạc. Kết quả là bạn vẫn tiếp tục làm thuê cả đời, đơn giản là vì ý tưởng và hành động không tạo nên một hành trình nhất quán. Hoặc tệ hơn nữa là đi vào con đường làm giàu bất chính.

THIẾU MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA.

Kết quả:

Bạn nhanh chóng từ bỏ khi chạm trán thất bại đầu tiên. Nếu thiếu đi mục đích và ý nghĩa, cho dù có kiến thức và khả năng, bạn dễ dàng chán nản, mất tập trung hoặc dễ dàng nản chí và thường quay lại làm thuê hoặc miệt mài đi tìm ý tưởng khác. Hình ảnh dễ dàng để minh họa là: từ bỏ khi chỉ còn cách vàng 3 mét.

THIẾU ĐI CHIẾN LƯỢC KHỞI NGHIỆP ĐÚNG ĐẮN.

Kết quả:

Bạn gặp khó khăn và không thể kiếm được số tiền đủ lớn để có được tự do. Kết quả từ kinh doanh chỉ kiếm đủ sống và thường không bền vững.

THIẾU CHIẾN LƯỢC THỰC THI ĐÚNG ĐẮN.

Kết quả:

Bạn chỉ dừng lại ở mức ý tưởng. Bạn chứng kiến những người khác làm giàu từ ý tưởng tương tự. Kết quả là bạn lang thang từ diễn đàn này đến diễn đàn khác, đưa ra ý tưởng và chứng kiến người khác làm giàu.

Trong một vài lần hiếm hoi, bạn thử thực thi nhưng bị cạnh tranh đánh bại. Hay tệ hơn, làm giống y hệt như người khác. Hoặc có sản phẩm tốt nhưng không thể bán hàng bởi vì thiếu đi khả năng tiếp thị, quản lý và điều hành.

Tóm lại, bạn muốn làm giàu nhưng không quyết tâm thực thi. Bạn có mục đích mạnh mẽ nhưng thường chỉ dẫn đến hành động giả tạo – mải miết đọc sách, tìm thầy, mua các khóa học mắc mỏ, cố tìm các bí quyết chi tiết. Thay vì nhận lỗi, bạn đổ lỗi cho ý tưởng chưa đủ tốt.

THIẾU KỶ LUẬT.

Kết quả:

Bạn kiếm được bộn tiền nhưng nhanh chóng trắng tay từ những quyết định sai lầm: vung tay quá trán, ăn chơi và thậm chí là lựa chọn sai bạn đời.