Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi, Công ty TNHH Nền Tảng Thành Công, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi giao dịch tại website chivuhoc.com


Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Sự chấp thuận:

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại các mục dưới đây.
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với
Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn
thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để
có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền
quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục đích thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các
mục đích:
Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;
Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng
tôi, bao gồm cả các chương trình khách hàng thân thiết hoặc các
chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn;
Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao
gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có
một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho
phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các
khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân
hóa trải nghiệm của bạn tại website chivuhoc.com
(ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với
các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới
(iii) để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh
phù hợp với sự quan tâm của bạn.
An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài
khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo
khách hàng.
Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng
thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm vi thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.
Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm:
họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin
đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập
tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, ID/địa chỉ
đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.
Bạn tương tác với chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập
một số thông tin khi bạn tương tác trên website của chúng tôi.
Từ những nguồn hợp pháp khác.
Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp
khác.

4. Thời gian lưu trữ:

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách
hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy
bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được
bảo mật trên máy chủ của chivuhoc.com

5. Không chia sẻ thông tin khách hàng:

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên
thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:
Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến
thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần
thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật
các thông tin cá nhân.
Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ
là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website chivuhoc.com và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài
cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu
cầu bảo mật thông tin cá nhân.

Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân
nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần
thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập,
hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua
sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì
trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

6. An toàn dữ liệu:

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng,
chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:
Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ
không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn
và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy
cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn
ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách
hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công
dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có
trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều
tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

7. Quyền của khách hàng với thông tin cá nhân:

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có
thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân
của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá
nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông tin liên hệ:

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc
thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui
lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:
Gọi điện thoại đến hotline: 0946-808-181

9. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Công ty TNHH Nền Tảng Thành Công.

Địa chỉ: 93 Nguyễn Tiểu La, F5, Q10, TPHCM

MST: 0315637297

Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp ngày: 15/08/2019

10. Hiệu lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 01/1/2021