NGUYÊN TẮC THỜI GIAN

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nguyên tắc thời gian là một phần trong mô hình CENTS, là một phần trong mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED.

Nguyên tắc thời gian có 2 phần. Phần đầu tiên là bạn phải tìm cách tạo ra giá trị mà không cần phải chính bạn có mặt ở đó. Yếu tố thứ hai là sự tách biệt.

Cái đích cuối cùng trong hành trình khởi nghiệp là hệ thống kinh doanh tự hoạt động không cần bạn phải có mặt, cho bạn tự do thời gian lựa chọn làm những gì mình muốn.

Nghịch lý là để làm được điều này, bạn cần bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng hệ thống giá trị bền vững – gồm cả các hệ thống marketing, bán hàng. . .