NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

Nguyên tắc kiểm soát là một phần trong mô hình CENTS, là một phần trong mô hình khởi nghiệp UNSCRIPTED.

Nguyên tắc này có định nghĩa: khi khởi nghiệp kinh doanh, bạn phải nắm quyền kiểm soát hoặc có cách hóa giải để không bị phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nào trong các phần của hệ thống kinh doanh: từ phát triển sản phẩm, logistics, bán hàng, marketing. . .

Nếu không nắm quyền kiểm soát, bạn đang để vận mệnh của mình rơi vào tay kẻ khác. Rủi ro rất lớn có thể xảy ra từ việc không kiểm soát có thể khiến bạn trắng tay trong chớp mắt.

Để kinh doanh bền vững và thành công, bạn phải nắm quyền kiểm soát hoặc có phương án hóa giải.