PHẦN III – CUỘC SỐNG TỰ DO
☆☆☆☆☆

NHẬN THỨC ↦ ĐỊNH HƯỚNG ↦ THỰC THI SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP ↦ KỶ LUẬT ↦ CUỘC SỐNG TỰ DO

CHỦ ĐIỂM CỦA PHẦN 3

Chỉ ra những cơ hội của bạn khi tự do khỏi sự chi phối của Kịch Bản Cuộc Đời và cách thức để bắt đầu hành trình biến khát vọng thành sự thật.

13 – CUỘC SỐNG TỰ DO
*****

Cuộc sống không theo kịch bản cuộc đời soạn sẵn là cuộc sống tự do. Tự do làm những gì mình muốn với suy nghĩ về những điều mình muốn. Có năm loại tự do căn bản sau đây:

  1. Tự do lựa chọn công việc.
  2. Tự do tài chính.
  3. Tự do khỏi những ảnh hưởng của thực tế giả tạo.
  4. Tự do quyết định.
  5. Tự do khỏi cuộc sống tầm thường nhàm chán.

Tự do lựa chọn làm những gì bạn muốn. Đó là cách sống tuyệt vời. Làm sao để bắt đầu?

14 – SỰ KIỆN ĐỔI ĐỜI
*****

Sẽ có lúc, bạn phải lựa chọn: một cuộc sống như trong địa ngục, tầm thường từ thực tế giả tạo do Kịch Bản Cuộc Đời mang lại hay mạo hiểm bước qua nó, chấp nhận những kỷ luật gian khó, những hy sinh không ai biết và đối diện với những rủi ro thất bại.

Sự kiện đổi đời là bước đầu tiên.


Tác phẩm: SỨ MỆNH KHỞI NGHIỆP
Tác giả: MJ DeMarco
Công ty First News – Trí Việt giữ bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt trên toàn thế giới theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với Viperion Asset Management, Hoa Kỳ.
Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First News đều là bất hợp pháp và vi phạm Luật Xuất bản Việt Nam, Luật Bản quyền Quốc tế và Công ước Bảo hộ Bản quyền Sở hữu Trí tuệ Berne.
Công ty TNHH Nền Tảng Thành Công độc quyền phát hành.
Địa chỉ: 93 Nguyễn Tiểu La, F5, Q10, TPHCM
Liên hệ: 0946-808-181
Mua sách tại đây: