MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Trong hành trình khởi nghiệp đầy khó khăn, chắc chắn sẽ có lúc bạn chạm trán thất bại và đôi khi bế tắc.

Bạn cần nhận thức rõ mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình để tiếp tục.

Nếu thiếu đi mục đích và ý nghĩa rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ ngay từ thất bại đầu tiên.