CUỘC SỐNG TỰ DO

Đó là lúc bạn không còn phụ thuộc, không còn bị đám đông chi phối, bạn có đầy đủ thời gian và phương tiện vật chất để làm những gì mình muốn.

Đây là lúc cuộc sống mới thực sự bắt đầu: thực thi ước mơ, khát vọng, sứ mệnh, hay bất kỳ điều gì bạn muốn.

Khóa học kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp