Chí vu học

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Closed
Bắt đầu học ngay
This course is currently closed

Quyết tâm nỗ lực học hỏi hàng ngày để tự tin đối diện với thay đổi, bất định và rủi ro để khởi nghiệp tìm lại cuộc sống tự do và hạnh phúc.

Xem thêm trong sách Sứ mệnh khởi nghiệp.