Sara Blakely – Tự thân khởi nghiệp

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí tặng kèm sách
Bắt đầu học ngay
Khóa học
Tài nguyên

Khóa học miễn phí do tỷ phú Sara Blakely trực tiếp hướng dẫn các nguyên tắc khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm, bán hàng đã được Việt hóa 100%.

Khóa học miễn phí tặng kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp.

Khóa học miễn phí do tỷ phú Sara Blakely trực tiếp hướng dẫn các nguyên tắc khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng kinh doanh, phát triển sản phẩm, bán hàng đã được Việt hóa 100%.