Steve Jobs – bạn có thể thay đổi thế giới

Tình trạng
Chưa đăng ký
Chi phí
Miễn phí tặng kèm sách
Bắt đầu học ngay

Khóa học về những nguyên tắc thành công của Steve Jobs.

Khóa học tặng kèm sách Sứ mệnh khởi nghiệp.

Giới thiệu:

“Those who are crazy enough to think they can change the world usually do.”

Chắc chắn bạn đã có lần nghe câu này từ Steve Jobs: những người muốn thay đổi thế giới và tin rằng họ có thể làm điều đó, thực sự là những người đã làm được.

Nếu bạn muốn, bạn có thực sự muốn? – bạn sẽ làm được!